27-11-2020

Odbiór drogi w Gostyniu

Dnia 27 listopada 2020 roku o godzinie 10.00 w Gostyniu  nastąpił odbiór końcowy inwestycji polegającej na przebudowaniu drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń-Pobierowo etap II.
 Zadanie polegało na przebudowie odcinka istniejącej drogi powiatowej nr 1024Z, o długości 0,617 km, w miejscowości Gostyń, w kierunku granicy administracyjnej powiatu kamieńskiego z powiatem gryfickim. Zadanie stanowi drugi z trzech etapów inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1024Z z Gostynia do Pobierowa. 

Inwestorem był Powiat Kamieński, a wykonawcą robót Derylak-Bud Sp. z  o.o. Kamień Pomorski. Nadzór inwestorski sprawował MILAG Michał Łaga z Drawska Pomorskiego. Łączny koszt zadania to 2.220.509,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 968.275,01 zł (50% kosztów kwalifikowalnych zadania) oraz przez Gminę Świerzno w kwocie: 620.120,75 zł.


W wyniku prac poszerzona została jezdnia drogi do 6,0 m (2 x 3,0 m), dobudowane zostały ciągi piesze oraz odcinek ciągu pieszo-rowerowego. W ramach odwodnienia drogi wybudowana została kanalizacja deszczowa z wpustami drogowymi. Usunięto także kolizje słupów energetycznych oraz instalacji wodociągowej i teletechnicznej. Wykonane zostało oznakowanie poziome i pionowe drogi.


Przebudowa odcinka drogi zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, nie tylko przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego (m.in. wydzielenie ruchu pieszych i rowerzystów, ale także poprzez wzrost dostępności komunikacyjnej lokalnych i regionalnych ośrodków gospodarczych, instytucji świadczących usługi publiczne, a także ośrodków życia kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego.


 Droga powiatowa nr 1024Z jest głównym elementem ciągu komunikacyjnego dla mieszkańców gminy Świerzno, prowadzącego do drogi wojewódzkiej nr 102, zapewniającym połączenie z miejscowościami pasa nadmorskiego, co wpływa na wzrost potencjału usług turystycznych. Inwestycja, poprzez poprawę jakości komunikacji drogowej i bezpieczeństwa w ruchu, wpłynie na zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych     w Gostyniu i okolicach. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi znajdują się obszary rozwojowe,  o łącznej powierzchni 2,17 ha, ujęte w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzno jako tereny inwestycyjne. Realizacja inwestycji jest zgodna z celami określonymi w Strategii Rozwoju Powiatu Kamieńskiego na lata 2014-2020.


Odbioru końcowego robót  dokonała komisja, w skład której, zgodnie z przepisami art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, weszli przedstawiciele inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz kierownika budowy. W odbiorze, poza komisją, uczestniczył także przedstawiciel Gminy Świerzno – podmiotu współfinansującego realizację zadania. 
Komisja zdecydowała o dokonaniu odbioru bez uwag, z zastrzeżeniem konieczności obserwacji i ewentualnego zgłoszenia gwarancyjnego do wykonawcy w sprawie oznakowania poziomego, uzupełnienia zamulenia chodnika oraz regulacji 1 studni na zjeździe do drogi gminnej w okolicy remizy OSP. Ewentualne uwagi przedstawiciela Gminy Świerzno mogą być zgłoszone, w formie pisemnej, do inwestora – Powiatu Kamieńskiego. 

(kliknij na zdjęcia!)

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia