Ostrzeżenia

dodano: 2014-05-15 08:48:36
Ostrzeżenie Wojewody Zachodniopomorskiego w związku z możliwością wystąpienia powodzi opadowej
Zgodnie z prognozą przekazaną w dniu 13 maja br. przez analityków z Rzą­dowego Centrum Bezpieczeństwa, poczynając od 14 maja br. poprzez ko­lejne 36-48 godzin, na południowym-wschodzie kraju prognozowane są opady desz­czu o natężeniu umiarkowanym i silnym (suma opadów od 80 do 120 mm).
Nie wy­klucza się rozszerzenia obszaru opadów na inne województwa. Utrzymywanie się opadów w kolejnych dniach będzie mo­gło skutkować występowaniem powodzi opadowej. Największe wzrosty stanów wody spodziewane są na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.
Odnosząc powyższą sytuację do lokalnych uwarunkowań hydrologicznych, w niedługim czasie sytuacja ta może skutkować wysokimi stanami wody oraz podto­pieniami w dolnym odcinku Odry oraz w rejonie Szczecińskiego Węzła Wodnego.

W związku z powyższym niezbędnym jest:
  • bieżące monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,
  • sprawdzenie funkcjonowania systemów alarmowania i ostrzegania ludności,
  • przegląd zapasów zgromadzonych w magazynach przeciwpowodziowych,
  • przeprowadzenie rekonesansu i zaplanowanie dodatkowych działań zabezpiecza­jących w odniesieniu do obiektów wymagających szczególnej ochrony przeciw­powodziowej.

dodano: 2013-08-22 08:50:05
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 22.08.2013 r. do godziny 07.30 dnia 24.08.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 22.08.2013 r. do godziny 07.30 dnia 24.08.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-08-13 08:00:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 13.08.2013 r. do godziny 07.30 dnia 15.08.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 13.08.2013 r. do godziny 07.30 dnia 15.08.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-08-05 08:11:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 05.08.2013 r. do godziny 07.30 dnia 07.08.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 05.08.2013 r. do godziny 07.30 dnia 07.08.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-07-10 09:21:41
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 10.07.2013 r. do godziny 07.30 dnia 12.07.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 10.07.2013 r. do godziny 07.30 dnia 12.07.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-07-08 08:35:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 08.07.2013 r. do godziny 07.30 dnia 10.07.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 08.07.2013 r. do godziny 07.30 dnia 10.07.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-06-24 09:08:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 24.06.2013 r. do godziny 07.30 dnia 26.06.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 24.06.2013 r. do godziny 07.30 dnia 26.06.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-06-20 14:01:23
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 20.06.2013 r. do godziny 07.30 dnia 22.06.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 20.06.2013 r. do godziny 07.30 dnia 22.06.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-06-17 11:58:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 17.06.2013 r. do godziny 07.30 dnia 19.06.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 17.06.2013 r. do godziny 07.30 dnia 19.06.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-06-10 10:41:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 10.06.2013 r. do godziny 07.30 dnia 12.06.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 10.06.2013 r. do godziny 07.30 dnia 12.06.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-05-22 08:57:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 22.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 24.05.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 22.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 24.05.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-05-20 08:29:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 20.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 22.05.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 20.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 22.05.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-05-17 09:49:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 17.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 19.05.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 17.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 19.05.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-05-13 08:32:20
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 13.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 15.05.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 13.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 15.05.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-05-09 09:08:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 09.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 11.05.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 09.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 11.05.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-05-07 08:47:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 07.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 09.05.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 07.05.2013 r. do godziny 07.30 dnia 09.05.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-04-19 08:29:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 19.04.2013 r. do godziny 07.30 dnia 21.04.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 19.04.2013 r. do godziny 07.30 dnia 21.04.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-04-09 09:12:50
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 09.04.2013 r. do godziny 07.30 dnia 11.04.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 09.04.2013 r. do godziny 07.30 dnia 11.04.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-04-08 08:21:33
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 08.04.2013 r. do godziny 07.30 dnia 10.04.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 08.04.2013 r. do godziny 07.30 dnia 10.04.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-03-26 09:21:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 26.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 28.03.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 26.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 28.03.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-03-25 08:52:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 25.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 27.03.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 25.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 27.03.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-03-19 07:56:01
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 19.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 21.03.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 19.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 21.03.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-03-18 09:08:31
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 18.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 20.03.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 18.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 20.03.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-03-14 08:35:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 14.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 16.03.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 14.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 16.03.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-03-07 08:25:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 07.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 09.03.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 07.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 09.03.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-03-05 07:58:10
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 05.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 07.03.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 05.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 07.03.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-03-04 08:14:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 04.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 06.03.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 04.03.2013 r. do godziny 07.30 dnia 06.03.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-02-28 09:45:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 28.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 02.03.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 28.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 02.03.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-02-27 08:49:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 27.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 01.03.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 27.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 01.03.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-02-25 09:11:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 25.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 27.02.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 25.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 27.02.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-02-12 20:08:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 12.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 14.02.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 12.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 14.02.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-02-07 07:47:20
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 07.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 09.02.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 07.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 09.02.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-02-06 10:48:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 06.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 08.02.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 06.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 08.02.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-02-05 09:27:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 05.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 07.02.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 05.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 07.02.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-02-04 10:43:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 04.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 06.02.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 04.02.2013 r. do godziny 07.30 dnia 06.02.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-31 08:16:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 31.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 02.02.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 31.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 02.02.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-30 08:13:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 30.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 01.02.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 30.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 01.02.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-24 08:46:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 24.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 26.01.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 24.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 26.01.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-22 09:02:25
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 22.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 24.01.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 22.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 24.01.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-21 08:07:05
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 21.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 23.01.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 21.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 23.01.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-17 09:21:43
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 17.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 19.01.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 17.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 19.01.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-16 16:23:03
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 16.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 18.01.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 16.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 18.01.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-14 08:02:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 14.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 16.01.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 14.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 16.01.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-11 07:59:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 11.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 13.01.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 11.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 13.01.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-10 11:06:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 10.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 12.01.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 10.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 12.01.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-09 12:12:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 09.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 11.01.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 09.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 11.01.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-08 08:36:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 08.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 10.01.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 08.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 10.01.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2013-01-07 09:36:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 07.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 09.01.2013
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 07.01.2013 r. do godziny 07.30 dnia 09.01.2013 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-12-28 08:56:12
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 28.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 30.12.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 28.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 30.12.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-12-24 08:21:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 24.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 26.12.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 24.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 26.12.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-12-19 08:56:06
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 19.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 21.12.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 19.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 21.12.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-12-18 09:00:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 18.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 20.12.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 18.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 20.12.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-12-17 09:39:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 17.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 19.12.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 17.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 19.12.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-12-11 07:55:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 11.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 13.12.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 11.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 13.12.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-12-10 08:48:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 10.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 12.12.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 10.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 12.12.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-12-06 08:48:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 06.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 08.12.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 06.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 08.12.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-12-05 08:15:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 05.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 07.12.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 05.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 07.12.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-12-04 08:15:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 04.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 06.12.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 04.12.2012 r. do godziny 07.30 dnia 06.12.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-11-29 11:20:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 29.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 01.12.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 29.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 01.12.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-11-21 08:19:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 21.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 23.11.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 21.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 23.11.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-11-20 07:58:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 20.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 22.11.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 20.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 22.11.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-11-14 13:41:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 14.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 16.11.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 14.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 16.11.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-11-13 08:42:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 13.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 15.11.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 13.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 15.11.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-11-07 08:45:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 07.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 09.11.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 07.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 09.11.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-11-06 08:17:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 06.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 08.11.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 06.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 08.11.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-11-05 09:08:16
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-11-05 09:03:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 05.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 07.11.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 05.11.2012 r. do godziny 07.30 dnia 07.11.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-31 08:15:22
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 31.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 02.11.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 31.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 02.11.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-30 08:45:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 30.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 01.11.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 30.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 01.11.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-29 08:30:15
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 29.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 31.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 29.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 31.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-25 08:28:50
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 25.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 27.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 25.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 27.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-24 13:15:29
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 24.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 26.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 24.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 26.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-23 07:49:33
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 23.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 25.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 23.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 25.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-22 09:34:00
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 22.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 24.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 22.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 24.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-17 08:43:53
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 17.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 19.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 17.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 19.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-16 08:45:21
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 16.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 18.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 16.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 18.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-11 10:10:02
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 11.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 13.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 11.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 13.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-10 09:18:51
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-10-10 09:07:32
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 10.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 12.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 10.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 12.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-04 08:01:15
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 04.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 06.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 04.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 06.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-03 08:34:43
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 03.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 05.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 03.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 05.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-10-02 08:12:44
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 02.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 04.10.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 02.10.2012 r. do godziny 07.30 dnia 04.10.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-27 10:04:27
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-09-27 07:55:27
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 27.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 29.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 27.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 29.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-26 08:20:33
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 26.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 28.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 26.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 28.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-25 15:24:32
Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne opracowane w Biurze Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-25 08:32:56
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 25.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 27.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 25.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 27.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-24 09:23:46
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 24.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 26.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 24.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 26.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-21 07:55:31
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 21.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 23.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 21.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 23.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-20 09:20:40
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 20.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 22.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 20.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 22.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-19 11:05:27
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-09-19 08:01:14
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 19.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 21.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 19.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 21.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-18 08:24:16
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 18.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 20.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 18.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 20.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-17 09:13:10
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 17.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 19.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 17.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 19.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-13 11:31:44
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 13.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 15.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 13.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 15.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-13 11:30:16
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-09-12 15:13:10
Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne opracowane w Biurze Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-12 12:40:13
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-09-12 09:48:22
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 12.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 14.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 12.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 14.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-11 12:03:23
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-09-11 07:34:04
Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne opracowane w Biurze Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-10 11:37:35
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 10.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 12.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 10.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 12.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-10 11:36:51
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-09-06 11:42:34
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-09-06 11:41:26
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 06.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 08.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 06.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 08.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-09-03 17:18:05
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 03.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 05.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 03.09.2012 r. do godziny 07.30 dnia 05.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-08-31 13:42:59
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 31.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 02.09.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 31.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 02.09.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-08-31 13:41:48
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-08-29 10:21:06
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 29.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 31.08.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 29.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 31.08.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-08-21 14:13:26
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-08-21 14:12:26
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 21.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 23.08.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 13.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 14.08.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-08-13 09:28:46
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-08-13 09:27:50
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 13.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 14.08.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 13.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 14.08.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-08-08 11:33:40
Ostrzeżenie przed zjawiskami burzowymi
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne opracowane w Biurze Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-08-08 11:24:34
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-08-08 11:21:06
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 08.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 10.08.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 08.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 10.08.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-08-06 10:06:25
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 06.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 08.08.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 06.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 08.08.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-08-06 09:31:25
Ostrzeżenie przed zjawiskami burzowymi
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne, opracowane w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-08-02 11:22:23
Poziom wody z godziny 06.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - BPH w Poznaniu podaje poziom wody  z godziny 06.00.
Pobierz:

dodano: 2012-08-02 11:16:09
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 02.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 04.08.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 02.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 04.08.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-08-01 09:43:47
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 01.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 03.08.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 01.08.2012 r. do godziny 07.30 dnia 03.08.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-07-31 11:12:25
Prognoza pogody, ważna od godziny 19.30 dnia 31.07.2012 r. do godziny 19.30 dnia 02.08.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 19.30 dnia 31.07.2012 r. do godziny 19.30 dnia 02.08.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-07-30 08:29:11
Prognoza pogody, ważna od godziny 19.30 dnia 30.07.2012 r. do godziny 19.30 dnia 01.08.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 19.30 dnia 30.07.2012 r. do godziny 19.30 dnia 01.08.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-07-27 10:53:16
Poziom wody z godziny 08.00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Szczecinie podaje poziom wody w {cm} z godziny 08.00.
Pobierz:

dodano: 2012-07-27 10:45:03
Prognoza pogody, ważna od godziny 07.30 dnia 27.07.2012 r. do godziny 07.30 dnia 29.07.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 27.07.2012 r. do godziny 07.30 dnia 29.07.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:

dodano: 2012-07-26 09:40:34
Prognoza pogody, ważna od godziny 19.30 dnia 26.07.2012 r. do godziny 19.30 dnia 28.07.2012
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawia prognozę pogody, ważną od godziny 19.30 dnia 26.07.2012 r. do godziny 19.30 dnia 28.07.2012 r., opracowaną w Biurze Meteoroligcznych Prognoz Morskich IMGW PIB Oddział w Gdyni Zespół w Szczecinie.
Pobierz:
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia