dodano: 2013-12-28 18:45:35
Realizacja projektu dobiega ku końcowi
Koniec roku 2013 jest czasem podsumowań, statystyk, refleksji, wyciągania wniosków niezbędnych w palnowaniu kolejnych działań. Także w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim oraz Liceum Ogólnokształcącym w Wolinie dobiega końca realizacja projektu "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Jeszcze w grudniu 2012 roku realizacja projektu stała pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ ze względu na negocjacje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie ruszyliśmy z drobnym poślizgiem. Mimo kilkumiesięcznego poślizgu udało się rozpoczącąć realizację projektu, który obecnie dobiega ku końcowi. Należy w tym miejscu dodać, iż szkoły oprócz zajęć pozalekcyjnych zyskały atrakcyjny sprzęt dydaktyczny w postaci książek, programów multimedialnych, mikroskopów, stacji pogodowych, platformy e-learningowe, e-poradnik, e-atlas, a także zestawów narzędzi do eksperymentów z chemii. Cieszy nas to, iż profesjonalny sprzęt pozostanie na wyposażeniu szkół i będzie służył jeszcze długo uczniom, podnosząc jakość świadczonych przez szkoły usługi edukacyjne.

W tym miejscu należy podkreślić także, że wielkie wyrazy uznania należą się pedagogom ze szkół, którzy realizowali program ze swoimi podopiecznymi na terenie macierzystych placówek. W sumie do 18 grudnia br. przeprowadzili oni ponad 1000 godzin zajęć pozalekcyjnych oraz wyrównawczych.

Poniżej prezentujemy stopień realizacji poszczególnych zajęć w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim (LOBK) oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Wolinie (LOW):

Nazwa zajęć dydaktycznych

Liczba godzin
w projekcie

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć Stopień realizacji
Zajęcia wyrównawcze z matematyki - LOW 105 99 94,28%
Zajęcia wyrównawcze z chemii - LOW 35 35 100,00%
Zajęcia wyrównawcze z fizyki - LOW 35 35 100,00%
Zajęcia z matematyki "Matemaniak" - LOW 140 133 95,00%
Zajęcia z matematyki "Matemaniak" - LOBK 105 105 100,00%
Zajęcia z przedsiębiorczości "Młody przedsiębiorca" - LOW 70 70 100,00%
Zajęcia z przedsiębiorczości "Młody przedsiębiorca" - LOBK 70 70 100,00%
Zajęcia z języka angielskiego "English is easy" - LOW 70 70 100,00%
Zajęcia z języka angielskiego "English is easy" - LOBK 70 55 78,57%
Zajęcia z języka niemieckiego "Deutsch is einfach - LOW 70 63 90,00%
Zajęcia z języka niemieckiego "Deutsch is einfach - LOBK 70 70 100,00%
Zajęcia z informatyki "InfoKL@SA" - LOW 70 70 100,00%
Zajęcia z informatyki "InfoKL@SA" - LOBK 70 70 100,00%
Zajęcia z geografii "GEO świat wokół nas" - LOW 70 70 100,00%
Zajęcia z geografii "GEO świat wokół nas" - LOBK 70 70 100,00%
Zajęcia z biologii "BIO świat wokół nas" - LOW 70 70 100,00%
Zajęcia z biologii "BIO świat wokół nas" - LOBK 70 70 100,00%
Zajęcia z fizyki "Młody Einstein" - LOBK 70 68 97,14%
Zajęcia z chemii "Z chemią za pan brat" - LOBK 70 70 100,00%
Zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery - LOW 35 35 100,00%
Zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery - LOBK 35 33 94,28%
Zajęcia grupowe "Równe szanse" - LOW 6 6 100,00%
Zajęcia grupowe "Równe szanse" - LOBK 20 20 100,00%
Zajęcia grupowe "Stop uzależnieniom" - LOW 6 6 100,00%
Zajęcia grupowe "Stop uzależnieniom" - LOBK 20 20 100,00%
Zajęcia indywidualne z psychologiem - LOW 35 35 100,00%
Zajęcia indywidualne z psychologiem dla osoby niepełnosprawnej - LOW 35 35 100,00%
Zajęcia indywidualne z psychologiem - LOBK 35 26 74,28%

dodano: 2013-12-28 18:35:05
Zakończenie zajęć "Młody Przedsiębiorca"
W dniu 12 grudnia 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie zakończyły się zajęcia "Młody Przedsiębiorca" w ramach projektu "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim". Efektami pracy na zajęciach były dwie wystawy prac plastycznych oraz prezentacja lub film uczniów klasy I LO. Przedstawiamy dwie najlepsze prace:

oraz

dodano: 2013-10-01 09:28:29
Odbyły się "Targi krajów anglojęzycznych"
W ostatni piątek miesiąca w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim po raz pierwszy w historii zostały zorganizowane Targi krajów anglojęzycznych pod hasłem "Kiermasz języka angielskiego" w ramach projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Już o godzinie 9.00 w auli zgromadziła się młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, która wzięła udział w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych. Po niespełna dwóch godzinach korytarze szkoły zapełniły się młodzieżą, która przemieszczała się pomiędzy stoiskami, na których prezentowane były zabytki, a także potrawy typowe dla poszczególnych regionów. Koło godziny 13.00 po raz kolejny młodzież zgromadziła się w auli szkoły, gdzie zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych, a także odbyły się występy artystyczne. Na zakończenie tak uroczystego dnia. Pani Dyrektor Teresa Malec obiecała, iż w przyszłości odbędą się kolejne podobne targi.

Kliknij na zdjęcia

dodano: 2013-09-23 19:01:16
Targi krajów anglojęzycznych "Kiermasz Języka Angielskiego"
W piątek 27 września br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim odbędą się Targi krajów anglojęzycznych pod hasłem "Kiermasz Języka Angielskiego", w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w Kiermaszu Języka Angielskiego. W programie: prezentacja strojów narodowych, degustacja potraw kuchni regionalnej, projekcja prezentacji multimedialnych, prezentacja stoisk i ekspozycji tematycznych.

dodano: 2013-08-20 10:22:10
II etap realizacji projektu
Wakacyjna przerwa powoli dobiega końca, a tym samym uczestnicy projektu "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powrócą do II etapu realizacji projektu. W drugim tygodniu września rozpoczną się atrakcyjne, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Dzięki nim uczniowie będą mieli możliwość uzyskać lepsze wyniki w nauce, rozwijać swoje zainteresowania i talenty” – mówi Koordynator Projektu Marek Szymański. Oprócz zajęć pozalekcyjnych na uczestników czeka także udział w targach krajów anglojęzycznych, które odbędą się w miesiącu wrześniu.

dodano: 2013-07-09 11:33:10
I etap realizacji projektu zakończony
Rozpoczęły się wakacje, a tym samym przyszedł czas na podsumować pewien etap realizacji projektu "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Do tej pory uczestnicy projektu skorzystali z 973 godzin różnego rodzaju wsparcia, a przed nimi jeszcze 654 godzin. Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji poszczególnych zajęć w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim (LOBK) oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Wolinie (LOW):
Nazwa zajęć dydaktycznych

Liczba godzin
w projekcie

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć Stopień realizacji
Zajęcia wyrównawcze z matematyki - LOW 105 57 54,28%
Zajęcia wyrównawcze z chemii - LOW 35 35 100,00%
Zajęcia wyrównawcze z fizyki - LOW 35 0 0,00%
Zajęcia z matematyki "Matemaniak" - LOW 140 70 50,00%
Zajęcia z matematyki "Matemaniak" - LOBK 105 67 63,80%
Zajęcia z przedsiębiorczości "Młody przedsiębiorca" - LOW 70 35 50,00%
Zajęcia z przedsiębiorczości "Młody przedsiębiorca" - LOBK 70 50 71,42%
Zajęcia z języka angielskiego "English is easy" - LOW 70 70 100,00%
Zajęcia z języka angielskiego "English is easy" - LOBK 70 0 0,00%
Zajęcia z języka niemieckiego "Deutsch is einfach - LOW 70 35 50,00%
Zajęcia z języka niemieckiego "Deutsch is einfach - LOBK 70 16 22,85%
Zajęcia z informatyki "InfoKL@SA" - LOW 70 35 50,00%
Zajęcia z informatyki "InfoKL@SA" - LOBK 70 19 27,14%
Zajęcia z geografii "GEO świat wokół nas" - LOW 70 70 100,00%
Zajęcia z geografii "GEO świat wokół nas" - LOBK 70 70 100,00%
Zajęcia z biologii "BIO świat wokół nas" - LOW 70 70 100,00%
Zajęcia z biologii "BIO świat wokół nas" - LOBK 70 47 67,14%
Zajęcia z fizyki "Młody Einstein" - LOBK 70 39 55,71%
Zajęcia z chemii "Z chemią za pan brat" - LOBK 70 42 60,00%
Zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery - LOW 35 35 100,00%
Zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery - LOBK 35 18 51,42%
Zajęcia grupowe "Równe szanse" - LOW 6 4 66,66%
Zajęcia grupowe "Równe szanse" - LOBK 20 14 70,00%
Zajęcia grupowe "Stop uzależnieniom" - LOW 6 4 66,66%
Zajęcia grupowe "Stop uzależnieniom" - LOBK 20 14 70,00%
Zajęcia indywidualne z psychologiem - LOW 35 26 74,28%
Zajęcia indywidualne z psychologiem dla osoby niepełnosprawnej - LOW 35 20 57,14%
Zajęcia indywidualne z psychologiem - LOBK 35 11 31,42 %

 

11 czerwca 2013 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim w ramach zajęć „Młody Przedsiębiorca” przybyli do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, gdzie zobaczyli jak wygląda praca samorządu powiatowego oraz zapoznali się z działalnością starostwa. Szkolną wyprawę w Starostwie powitała Pani Iwona Szulc, Sekretarz Powiatu, która przedstawiła młodzieży zakres działania Powiatu Kamieńskiego, jednostek strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Następnie młodzież wybrała się na krótki spacer po urzędzie. Młodzież mogła zobaczyć min. gdzie obraduje Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, pracuje Starosta, Wicestarosta oraz Członkowie Zarządu, a także gdzie mieszczą się poszczególne wydziały.
18 czerwca 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie odbyło się uroczyste zakończenie zajęć grupy I „Deutsch ist einfach”. Podczas spotkania przedstawiona została wystawa podsumowująca efekty pracy uczniów w projekcie. Ostatecznym zwieńczeniem prac projektowych było wręczenie beneficjentom projektu przez Panią Dyrektor Annę Jarząb oraz Wykładowcę Panią Agnieszkę Temkowicz certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
28 czerwca 2013 roku w obu szkołach biorących udział w projekcie odbyły się zakończenia roku szkolnego 2012/2013, podczas których Starosta Kamieński podziękował młodzieży za dotychczasowy udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz poinformował iż dalsza realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu.

dodano: 2013-07-09 10:47:35
Rozpoczęły się wakacje
28 czerwca 2013 roku rozpoczęły się wakacje, a tym samym zakończyły się trwające od grudnia 2012 roku zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Młodzież udała się na upragnione wakacje. Wszystkim uczestnikom było trochę żal rozstawać się, ale żegnali się ze świadomością że wkrótce spotkają się ponownie. Podczas uroczystych apelów z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013 uczestnicy projektu chętnie wypowiadali się na temat projektu -  padały same pochwały i pozytywne oceny. Teraz na zakończenie, po siedmiu miesiącach wspólnej pracy nikt już nie pamiętał, że może czasem było coś nie tak, wszystko się podobało. Młodzież była bardzo zadowolona z uczestnictwa w projekcie. Realizowane zajęcia dały im nie tylko nową wiedzę i umiejętności, którą już teraz planują wykorzystać w niedalekiej przyszłości, ale przede wszystkim – poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości oraz motywację do dalszego doskonalenia się.
 
Ponownie spotkamy się 2 września br. wtedy to, rozpocznie się dalszy etap realizacji projektu.
A teraz już – wakacje, wakacje, wakacje !
Do zobaczenia !

dodano: 2013-06-25 12:03:15
Uczestnicy projektu mają pomysły na biznes
W trakcie realizacji zajęć pozalekcyjnych „Młody Przedsiębiorca” w ramach projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim pod okiem wykładowcy Pani Joanny Maciejewskiej zapoznali się z różnymi umowami o pracę, sposobami rozwiązywania umów. Ponadto opracowali pomysły na firmę wraz z uzasadnieniem profilu działalności.

Pomysły na firmę były zróżnicowane, wśród nich pojawiły się: usługi rozrywkowo-gastronomiczne, sklep sportowy, punkt fotograficzny, sklep ze zdrową żywnością, bar-kawiarnia, restauracja, kwiaciarnia.
Takie nietypowe zajęcia to dobry sposób na wzbogacenie wiedzy zdobywanej na szkolnych lekcjach. Kto wie może niektóre z wyżej wymienionych pomysłów zostaną zrealizowane przez uczniów, a tym samym przybędzie kilkanaście nowych miejsc pracy na terenie powiatu.


Zajęcia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

dodano: 2013-06-12 13:02:40
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim odwiedzili Starostwo Powiatowe
Zobaczyli jak wygląda praca samorządu powiatowego oraz zapoznali się z działalnością starostwa. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim w ramach projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mieli okazję wziąć udział w niecodziennych zajęciach „Młody Przedsiębiorca”.


Grupa uczniów w dniu 11 czerwca 2013 roku „podglądała” pracę urzędników ze Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Zdaniem Pani Joanny Maciejewskiej, wykładowcy zajęć „Młody Przedsiębiorca”, takie nietypowe zajęcia to dobry sposób na wzbogacenie wiedzy zdobywanej na szkolnych lekcjach.

Szkolną wyprawę w Starostwie powitała Pani Iwona Szulc, Sekretarz Powiatu, która przedstawiła młodzieży zakres działania Powiatu Kamieńskiego, jednostek strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Następnie młodzież wybrała się na krótki spacer po urzędzie. Młodzież mogła zobaczyć min. gdzie obraduje Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, pracuje Starosta, Wicestarosta oraz Członkowie Zarządu, a także gdzie mieszczą się poszczególne wydziały.

Innowacje wprowadzone przez Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim zostały pozytywnie ocenione przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Dzięki nim uczniowie lepiej przygotowują się do pełnienia funkcji publicznych w przyszłości.

Kliknij na zdjęcia


dodano: 2013-04-19 08:46:56
Targi krajów niemieckojęzycznych "Der Tag der deutschsprachigen Ländern"
18 kwietnia br. w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Adam Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie po raz pierwszy w historii odbyły się Targi krajów niemieckojęzycznych pod hasłem “Der Tag der deutschsprachigen Ländern” w ramach projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Podczas Targów zaprezentowana została kultura krajów niemieckojęzycznych, codzienności społeczeństwa niemieckiego, a także typowe potrawy kuchni regionalnej. Dla uczniów szkół gimnazjalnych został przygotowany konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, w którym do wygrania były ciekawe nagrody.

dodano: 2013-04-11 15:38:02
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2013/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 09 kwietnia 2013 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 3/2013/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "Organizację targów krajów anglojęzycznych" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2013-04-05 20:27:29
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie organizuje Targi krajów niemieckojęzycznych
18 kwietnia 2013r. (czwartek) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, w godz. od 10.00 do 14.00 odbędą się Targi krajów niemieckojęzycznych pod hasłem “Der Tag der deutschsprachigen Ländern”, w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w obchodach dnia niemieckiego. Celem targów jest prezentacja kultury krajów niemieckojęzycznych, codzienności społeczeństwa niemieckiego oraz wiedzy o kraju zachodniego sąsiada.
W programie: prezentacja strojów narodowych, degustacja potraw kuchni regionalnej, projekcja prezentacji multimedialnych, prezentacja stoisk i ekspozycji tematycznych.

dodano: 2013-03-18 09:11:57
Zapytanie ofertowe nr 3/2013/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na: „Organizację targów krajów anglojęzycznych”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2013-03-17 19:41:05
Podsumowanie zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym w Wolinie
15 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Wolinie odbyło się uroczyste zakończenie zajęć „BIO świat wokół nas”, „GEO świat wokół nas”, „English is easy” oraz „zajęć wyrównawczych z chemii” w ramach projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Podczas spotkania przedstawiona została wystawa podsumowująca efekty pracy uczniów w projekcie. Cykl skonsolidowanych zajęć obejmujących przedmioty przyrodnicze pozwoliło na poszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobywanej podczas zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.
Ostatecznym zwieńczeniem prac projektowych było wręczenie beneficjentom projektu przez Panią Dyrektor Annę Jarząb oraz Koordynatora Projektu Marka Szymańskiego certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli także Asystent Koordynatora Projektu Marta Stolarz oraz wykładowcy przedmiotów „BIO świat wokół nas” Pani Anna Podorska, „GEO świat wokół nas” Pani Elżbieta Chocian, „English is easy” Pani Monika Szumlewska i „zajęć wyrównawczych z chemii” Pani Małgorzata Matys.


Uczestnictwo w zajęciach pomogło młodzieży uwierzyć w siebie i własne możliwości, a uzyskana w czasie projektu wiedza ułatwi realizację jej planów życiowych. Czekamy teraz na wymierne efekty w postaci jak najlepszych wyników z egzaminów maturalnych.

 


dodano: 2013-02-21 11:29:30
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2013/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 19 lutego 2013 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 2/2013/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "„Organizację targów krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych”" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2013-02-15 20:14:22
Dalszy etap realizacji projektu po feriach zimowych
Po dwutygodniowej przerwie w nauce spowodowanej feriami zimowymi uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Adam Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie powrocili do dalszego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Do tej pory uczestnicy projektu skorzystali z 372 godzin różnego rodzaju wsparcia, a przed nimi jeszcze 1255 godzin. Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji poszczególnych zajęć w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim (LOBK) oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Wolinie (LOW):
Nazwa zajęć dydaktycznych

Liczba godzin
w projekcie

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć Stopień realizacji
Zajęcia wyrównawcze z matematyki - LOW 105 16 15,23 %
Zajęcia wyrównawcze z chemii - LOW 35 24 68,57 %
Zajęcia wyrównawcze z fizyki - LOW 35 0 0 %
Zajęcia z matematyki "Matemaniak" - LOW 140 20 14,28 %
Zajęcia z matematyki "Matemaniak" - LOBK 105 13 12,38 %
Zajęcia z przedsiębiorczości "Młody przedsiębiorca" - LOW 70 21 30 %
Zajęcia z przedsiębiorczości "Młody przedsiębiorca" - LOBK 70 7 10 %
Zajęcia z języka angielskiego "English is easy" - LOW 70 52 74,28 %
Zajęcia z języka angielskiego "English is easy" - LOBK 70 0 0 %
Zajęcia z języka niemieckiego "Deutsch is einfach - LOW 70 4 5,71 %
Zajęcia z języka niemieckiego "Deutsch is einfach - LOBK 70 7 10 %
Zajęcia z informatyki "InfoKL@SA" - LOW 70 0 0 %
Zajęcia z informatyki "InfoKL@SA" - LOBK 70 4 5,71 %
Zajęcia z geografii "GEO świat wokół nas" - LOW 70 54 77,14 %
Zajęcia z geografii "GEO świat wokół nas" - LOBK 70 22 31,42 %
Zajęcia z biologii "BIO świat wokół nas" - LOW 70 54 77,14 %
Zajęcia z biologii "BIO świat wokół nas" - LOBK 70 6 8,57 %
Zajęcia z fizyki "Młody Einstein" - LOBK 70 7 10 %
Zajęcia z chemii "Z chemią za pan brat" - LOBK 70 16 22,85 %
Zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery - LOW 35 9 25,71 %
Zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery - LOBK 35 10 28,57 %
Zajęcia grupowe "Równe szanse" - LOW 6 0 0 %
Zajęcia grupowe "Równe szanse" - LOBK 20 12 60 %
Zajęcia grupowe "Stop uzależnieniom" - LOW 6 0 0 %
Zajęcia grupowe "Stop uzależnieniom" - LOBK 20 0 0 %
Zajęcia indywidualne z psychologiem - LOW 35 8 22,85 %
Zajęcia indywidualne z psychologiem dla osoby niepełnosprawnej - LOW 35 3 8,57 %
Zajęcia indywidualne z psychologiem - LOBK 35 3 8,57 %
W najbliższym czasie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wolinie będą mogli uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z fizyki, a także rozpoczną się zajęcia z informatyki "infoKL@SA", zajęcia grupowe "Stop uzależnieniom" i "Równe szanse". Natomiast uczniowie kamieńskiego liceum wezmą udział w długooczekiwanych zajęciach z języka angielskiego "English is easy". W miesiącach kwiecień oraz maj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Wolinie odbędą się "Targi krajów niemieckojęzycznych oraz anglojęzycznych" - mówi Asystent Koordynatora Projektu Marta Stolarz.
Projekt trwa do końca stycznia 2014 r. Weźmie w nim udział 225 uczniów tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - 170 uczniów oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Adama Wodziczki w Wolinie - 55 uczniów. Całkowity koszt projektu wynosi 338.549,45 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 305.685,50 złotych, natomiast wkład własny 32.863,95 złotych.

dodano: 2013-02-12 21:36:50
Komunikat dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim
Uprzejmie informujemy, iż w czwartek 14 lutego 2013 roku o godzinie 15.00 odbędą się pierwsze zajęcia z języka angielskiego – „English is easy” w ramach projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w zajęciach proszone są o przybycie. Podczas pierwszego spotkania odbędzie się test wiedzy oraz podział na grupy.

dodano: 2013-01-30 08:09:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2013/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 29 stycznia 2013 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 1/2013/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "Dostawę materiałów dydaktycznych" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2013-01-30 08:07:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 19/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 29 stycznia 2013 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 19/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na stanowisko "Audytora" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2013-01-28 09:04:25
Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na: „Organizację targów krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2013-01-22 10:26:45
Zajęcia dodatkowe w szkołach finansowane ze środków Unii Europejskiej
Od grudnia 2012 roku w dwóch szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Kamieński rozpoczęły się zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”. Na zadanie to Powiat otrzymał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie na kwotę 305.685,50 złotych. Wartość całego projektu wynosi 338.549,45 złotych, w tym 32.863,95 złotych stanowi wkład własny z budżetu powiatu. Głównym celem jest tu podniesienie do końca stycznia 2014 roku jakości i efektywności procesów kształcenia uczniów liceów. Wsparciem są objęte dwie szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Kamieńskiego tj. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - 170 uczniów oraz w Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Adama Wodziczki w Wolinie - 55 uczniów. Razem 225 uczniów.

Zajęcia realizowane w ramach projektu nie sprowadzają się tylko do teorii. Jak podkreśla Marta Stolarz Asystentka Koordynatora Projektu. Szczególnie cenne w tym projekcie jest wykorzystanie nowoczesnych technologii. Uczniowie w czasie nauki korzystają z książek, kamer cyfrowych, programów komputerowych, sprzętu laboratoryjnego, a także platform e-learningowych, które zostały utworzone na potrzeby projektu. Dodatkowo uczniowie uczestniczący w projekcie wezmą udział w targach językowych.

Wszyscy uczestnicy, po zakończeniu wybranych przez siebie zajęć edukacyjnych, otrzymają stosowne certyfikaty uczestnictwa w zajęciach. Realizacja projektu to niepowtarzalna szansa dla młodych ludzi, którzy mogą rozwijać swe umiejętności i zdolności w ciekawy sposób i co najważniejsze, przyniosą efekty w przyszłości.

 


Kliknij na zdjęcia

dodano: 2013-01-14 07:58:29
Zapytanie ofertowe nr 1/2013/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na: „Zakup materiałów dydaktycznych”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2013-01-10 13:19:00
Uruchomiono platformy elearningowe dla uczniów
Miło jest nam Państwa poinformować, iż zostały uruchomione dwie platformy elearningowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz dla Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Adama Wodziczki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia. Już wkrótce na platformach pojawią się pierwsze informacje.
Adresy platform elearningowych:

dodano: 2012-12-28 07:46:04
Zapytanie ofertowe nr 19/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko: „Audytora”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-12-27 15:38:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 18/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 24 grudnia 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 18/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na stanowisko "Dostawę materiałów dydaktycznych" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-12-10 08:30:00
Przykładowe oznaczenia budynku, sal lekcyjnych oraz zakupionego sprzętu
Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe oznaczenia budynku, sal lekcyjnych oraz zakupionego sprzętu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim".

Kliknij na zdjęcia


dodano: 2012-12-04 08:22:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 13/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 30 listopada 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 13/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na stanowisko "Audytora" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-12-03 11:23:00
Zapytanie ofertowe nr 18/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na: „Zakup materiałów dydaktycznych”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-12-03 11:21:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 12/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 27 listopada 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 12/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "Dostawę materiałów dydaktycznych" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-11-28 11:24:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 17/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 27 listopada 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 17/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "Opracowanie techniczne e-poradnika" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-11-28 11:24:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 16/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 27 listopada 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 16/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "Merytoryczne opracowanie e-poradnika ułatwiającego wybór właściwej ścieżki edukacji, umożliwiającego uzyskanie zatrudnienia w deficytowych zawodach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy powiatu kamieńskiego" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-11-28 11:20:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 15/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 27 listopada 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 15/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "Wdrożenie dwóch platform e-learningowych wraz z utrzymaniem informatycznym" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-11-28 11:17:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 14/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 27 listopada 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 14/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "Wsparcie uczniów przez specjalistów branży IT w zakresie tworzenia e-atlasu" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-11-20 08:01:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 11/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 19 listopada 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 11/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "Zakup licencji na korzystanie z wirtualnych e-doświadczeń" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-11-12 15:13:00
Zapytanie ofertowe nr 17/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na: „Opracowanie techniczne e-poradnika”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-11-12 15:10:38
Zapytanie ofertowe nr 16/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na: „Merytoryczne opracowanie e-poradnika ułatwiającego wybór właściwej ścieżki edukacji, umożliwjającego uzyskanie zatrudnienia w deficytowych zawodach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy powiatu kamieńskiego”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-11-12 15:08:35
Zapytanie ofertowe nr 15/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na: „Wdrożenie dwóch platform e-learningowych wraz z utrzymaniem informatycznym”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-11-12 15:07:21
Zapytanie ofertowe nr 14/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na: „Wsparcie uczniów przez specjalistów branży IT w zakresie tworzenia e-atlasu”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-11-12 15:06:09
Zapytanie ofertowe nr 13/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na: „Audytora”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-11-09 10:32:01
Zapytanie ofertowe nr 12/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12

 

W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów dydaktycznych”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-11-08 09:42:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 06 listopada 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 6/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "Dostawę materiałów dydaktycznych" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-11-08 09:42:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 06 listopada 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 5/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "Opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-11-08 09:42:00
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 06 listopada 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 4/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na "Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-11-06 08:35:26
Zapytanie ofertowe nr 11/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12

 

W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, zapraszamy do złożenia oferty na: „Zakup licencji na korzystanie z wirtualnych e-doświadczeń”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-11-02 09:25:39
Umowa na realizację projektu "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim" podpisana
Z przyjemnością informujemy, iż dnia 23 października br. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-006/12-00 pt. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W ramach projektu uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Adama Wodziczki w Wolinie będą mogli skorzystać z następujących dodatkowych zajęć:
Zajęcia wyrównawcze, łącznie 175 godzin:
 • zajęcia z matematyki łącznie 105 h.,
 • zajęcia z fizyki łącznie 35 h.,
 • zajęcia z chemii łącznie 35 h.
Zajęcia w ramach Naukowe Koła Zainteresowań (NKZ), łącznie 1155 godzin:
 • zajęcia z matematyki „Matemaniak” łącznie 245 h.,
 • zajęcia z przedsiębiorczości „Młody przedsiębiorca” łącznie 140 h.,
 • zajecia z języka angielskiego „English is easy” łącznie 140 h.,
 • zajęcia z języka niemieckiego „Deutsch ist einfach” łącznie 140 h.,
 • zajęcia z informatyki „InfoKL@SA” łącznie 140 h.,
 • zajęcia z geografii „GEO świat wokół nas” łącznie 140 h.,
 • zajęcia z biologii „BIO świat wokół nas” łącznie140 h.,
 • zajęcia z chemii „Z chemią za pan brat” łącznie 70 h.
Zajęcia w ramach Szkolne Ośrodki Kariery (SOK), łącznie 70 godzin.
Zajęcia w ramach „Opieka pedagogiczno-psychologiczna, łącznie 131 godzin:
 • zajęcia indywidualne łącznie 105 h.,
 • zajęcia grupowe w ramach autorskich programów „Równe szanse”, „Stop uzależnieniom” łącznie 26 h.
Wdrożenie platform e-learningowych

Projekt trwa do stycznia 2014 r. Weźmie w nim udział 225 uczniów (w tym 170 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim, 55 uczniów Liceum Ogólnoształcącego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Adama Wodziczki w Wolinie). Całkowity koszt projektu wyniesie  338.549,45 złotych, w tym 305.685,50 złotych dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałe 32.863,95 złotych to wkład własny Powiatu Kamieńskiego.

dodano: 2012-10-29 13:41:03
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego nr 10/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego na "Merytoryczne opracowanie e-poradnika ułatwiającego wybór właściwej ścieżki edukacji, umożliwiającego uzyskanie zatrudnienia w deficytowych zawodach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy powiatu kamieńskiego" opisanego w zapytaniu ofertowym nr 10/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 z dnia 24 października 2012 roku.
Pobierz informację:

dodano: 2012-10-29 13:36:10
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego nr 9/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego na "Wdrożenie dwóch platform e-learningowych" opisanego w zapytaniu ofertowym nr 9/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 z dnia 24 października 2012 roku.
Pobierz informację:

dodano: 2012-10-29 13:33:03
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego nr 8/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego na "Opracowanie techniczne e-poradnika" opisanego w zapytaniu ofertowym nr 8/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 z dnia 24 października 2012 roku.
Pobierz informację:

dodano: 2012-10-29 13:31:17
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego nr 7/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego na "Wsparcie uczniów przez specjalistów branży IT w zakresie tworzenia e-atlasu" opisanego w zapytaniu ofertowym nr 7/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 z dnia 24 października 2012 roku.
Pobierz informację:

dodano: 2012-10-25 08:08:19
Zmiana treści Zapytania ofertowego nr 10/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zapraszamy do złożenia oferty na: „Merytoryczne opracowanie e-poradnika ułatwiającego wybór właściwej ścieżki edukacji, umożliwiającego uzyskanie zatrudnienia w deficytowych zawodach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy powiatu kamieńskiego”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-10-24 16:27:12
Zapytanie ofertowe nr 10/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zapraszamy do złożenia oferty na: „Merytoryczne opracowanie e-poradnika ułatwiającego wybór właściwej ścieżki edukacji, umożliwiającego uzyskanie zatrudnienia w deficytowych zawodach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy powiatu kamieńskiego”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-10-24 12:39:36
Zapytanie ofertowe nr 9/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zapraszamy do złożenia oferty na: „Wdrożenie dwóch platform e-learningowych wraz z utrzymaniem informatycznym”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-10-24 12:35:49
Zapytanie ofertowe nr 8/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zapraszamy do złożenia oferty na: „Opracowanie techniczne e-poradnika”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-10-24 12:34:42
Zapytanie ofertowe nr 7/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zapraszamy do złożenia oferty na: „Wsparcie uczniów przez specjalistów branży IT w zakresie tworzenia e-atlasu”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-10-17 15:14:18
Zapytanie ofertowe nr 6/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów dydaktycznych”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-10-17 13:04:24
Zapytanie ofertowe nr 5/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zapraszamy do złożenia oferty na: „Opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-10-17 12:52:52
Zapytanie ofertowe nr 4/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-10-15 09:43:21
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 11 października 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 3/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na pełnienie funkcji "Księgowy/a Projektu" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-10-15 09:45:25
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 11 października 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 2/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na pełnienie funkcji "Asystent/ka Koordynatora Projektu" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-10-15 09:47:34
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
  
Komisja Konkursowa w dniu 11 października 2012 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 1/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12 na pełnienie funkcji "Koordynatora Projektu" w związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Pobierz informację:

dodano: 2012-10-05 08:32:00
Dokumenty do pobrania dla prowadzących zajęcia
Wszyscy prowadzący zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim" zobowiązani są do pobrania: Dziennika zajęć, Listy obecności oraz Ankiety ewaluacyjnej. W przypadku ankiety należy ją przeprowadzić pod koniec zaplanowanych zajęć z daną grupą. 
Pobierz:

dodano: 2012-10-05 08:17:00
Ważne !!
Od 5 października 2012 r. w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Adama Wodziczko w Wolinie oraz w Biurze Projektu pokój nr. 6a w Starostwie Powiatowym można pobierać dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim". Do 09 listopada 2012 r. wypełnione dokumenty należy oddać do sekretariatu lub Biura Projektu pokój nr. 6a. Do 16 listopada komisja ustali listę uczestników. Dokładne terminy zajęć ustalą nauczyciele prowadzący z uczestnikami zajęć. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Pobierz:


dodano: 2012-09-24 09:43:33
Zapytanie ofertowe nr 1/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie funkcji: „Księgowy/a Projektu”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-09-24 09:43:03
Zapytanie ofertowe nr 2/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie funkcji: „Asystent/ka Koordynatora Projektu”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-09-24 09:31:32
Zapytanie ofertowe nr 1/2012/WND-POKL.09.01.02-32-006/12
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie funkcji: „Koordynatora Projektu”.
Pobierz zapytanie ofertowe:

dodano: 2012-09-20 12:06:57
305.685,50 złotych z UE dla liceów ogólnokształcących z naszego powiatu
W rozstrzygniętym niedawno konkursie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiat Kamieński odniósł kolejny sukces, pozyskując środki unijne na realizację projektu pt. „Kompleksowe programy rozwojowy liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W ramach projektu uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Adama Wodziczko w Wolinie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, a także z doradztwa zawodowego i opieki pedagogiczno-psychologicznej.

Całkowita wartość projektu to 338.549,45 złotych, w tym 305.685,50 złotych dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałe 32.863,95 złotych to wkład własny Powiatu Kamieńskiego.

Jak podkreśla Starosta Kamieński – Pani Beata Kiryluk jest to kolejny sukces w ubieganiu się Powiatu Kamieńskiego o środki unijne, a aktualna wartość pozyskanych przez Powiat środków wynosi już 548.002,85 złotych.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia