dodano: 2019-04-02 08:10:32
Zapytanie ofertowe Nr 17/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Dostawę sprzętu dydaktycznego"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2019-01-31 08:00:34
Zapytanie ofertowe Nr 16/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Dostawę sprzętu dydaktycznego"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-12-19 09:58:26
Podsumowanie realizacji I etapu projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie"
Zbliża się koniec roku 2018, zatem przyszedł czas podsumowań, statystyk, refleksji, wyciągania wniosków niezbędnych w planowaniu kolejnych działań. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach realizowany jest kolejny ciekawy projekt „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt o wartości 1.532.746,56 złotych, w tym dofinansowanie 1.379.471,56 złotych, wkład własny 153.275,00 złotych został skierowany do 64 uczniów Technikum Hodowli Koni oraz Technikum Leśnego, a także do 18 nauczycieli. Realizacja projektu ma na celu spowodować wyrównanie szans uczniów, podnieść poziom kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów oraz nauczycieli, a także doposażyć pracownie zawodowe w profesjonalny sprzęt dydaktyczny co pozwoli odzwierciedlić naturalne warunki pracy. Tutaj należy wspomnieć, iż realizowany projekt jest innowacyjny, ponieważ po raz pierwszy w historii województwa zachodniopomorskiego ze środków unijnych zostało zakupionych pięć koni.

Przejdźmy do statystyk:
•    Do dnia 19 grudnia br. odbyło się ponad 11700 godzin zajęć pozalekcyjnych, kursów zawodowych, wyjazdów zadowoznawczych oraz stażów zawodowych. Dodatkowo został zakupiony profesjonalny sprzęt dydaktyczny, który na co dzień będzie służył uczniom oraz nauczycielom. 
•    Staże zawodowe skierowane do 64 uczniów, co daje 10240 godzin – zrealizowano 92,19%.
•    Kurs instruktora wyszkolenia podstawowego PZJ skierowany do 16 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 100,00%.
•    Kurs powożenia konnego skierowany do 16 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 100,00%.
•    Kurs masażu koni skierowany do 16 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 100,00%.
•    Kurs inseminacji zwierząt skierowany do 16 uczniów, w liczbie 40 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Kurs uczenie pracy z chmurą edukacyjną skierowany do 60 uczniów w liczbie 10 godzin – zrealizowano 100,00%.
•    Zajęcia w ośrodku egzaminacyjnym AOJ ZUT Szczecin – Technikum Hodowli Koni skierowane do 30 uczniów, w liczbie 24 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Zajęcia w ośrodku egzaminacyjnym Zakład Usług Leśnych – Technikum Leśne skierowane do 30 uczniów, w liczbie 24 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Zajęcia teoretyczne i praktyczne AOJ ZUT Szczecin skierowane do 30 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Koło Jeździeckie – zajęcia pozalekcyjne skierowane do 30 uczniów, w liczbie 360 godzin – zrealizowano 6,53%.
•    Kurs samoobrony dla Technikum Hodowli Koni profil policja konna skierowany do 30 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 100,00%.
•    Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej skierowany do 60 uczniów, w liczbie 16 godzin – zrealizowano 50,00%.
•    Zajęcia z jazdy konnej w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT w Szczecinie skierowane do 30 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Zajęcia laboratoryjne i wykłady w ZUT Szczecin Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt skierowany do 60 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Kurs brakarski drewna okrągłego skierowany do 15 uczniów w liczbie 140 godzin – zrealizowano 50,00%.
•    Kurs pilarza-drwala skierowany do 24 uczniów, w liczbie 300 godzin – zrealizowano 50,00%.
•    Kurs arborystyczny skierowany do 12 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 50,00%.
•    Zajęcia Młody hodowca – organizowanie i prowadzenie działalności Ośrodka Jeździeckiego skierowane do 30 uczniów, w liczbie 150 godzin – zrealizowano 5,33%.
•    Zajęcia Młody leśnik – organizowanie i prowadzenie działalności Zakładu Usług Leśnych skierowane do 30 uczniów, w liczbie 150 godzin – zrealizowano 44,00%.
•    Zajęcia w Pracowni hodowli i użytkowania koni skierowane do 30 uczniów, w liczbie 160 godzin – zrealizowano 6,25%.
•    Zajęcia w Pracowni produkcji roślinnej skierowane do 30 uczniów, w liczbie 160 godzin – zrealizowano 6,25%.
•    Zajęcia w Pracowni maszynoznawstwa leśnego skierowane do 30 uczniów, w liczbie 160 godzin – zrealizowano 13,12%.
•    Zajęcia w Pracowni użytkowania i ochrony lasu skierowane do 30 uczniów, w liczbie 160 godzin – zrealizowano 40,00%.
•    Zajęcia Komputer narzędzie współczesnego technika skierowane do 60 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Szkolny Punkt Informacji i Kariery skierowany do 64 uczniów, w liczbie 128 godzin – zrealizowano 46,87%.
•    Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu – skierowane do 2 nauczycieli – zrealizowano 100,00%.
•    Kursy, szkolenia, konferencje metodyczne skierowane do 6 nauczycieli – zrealizowano 100,00%.
•    Staże zawodowe skierowane do 9 nauczycieli, co daje 1440 godzin – zrealizowano 100,00%.

Planowane są kolejne kursy, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia na uczelniach wyższych oraz staże zawodowe. Projekt wpisał się już na stałe w plan zajęć  i nikt nie wątpi, że jest ogromnym wsparciem dla tylu młodych ludzi oraz nauczycieli.
 

dodano: 2018-08-28 14:16:07
Zapytanie ofertowe Nr 15/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Dostawę i montaż blatu w sali komputerowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-08-24 10:23:07
Zapytanie ofertowe Nr 14/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Dostawę konia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-06-04 13:09:01
Zapytanie ofertowe Nr 13/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Organizację zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-06-04 13:08:02
Zapytanie ofertowe Nr 12/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Transport uczniów do ośrodków egzaminacyjnych oraz do wyższej uczelni"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-05-29 11:22:53
Zapytanie ofertowe Nr 11/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Organizacja wyjazdu zawodoznawczego do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach dla 30 uczniów i 2 opiekunów"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-05-28 13:47:35
Zapytanie ofertowe Nr 10/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Transport 30 uczniów oraz 2 opiekunów na Strzelnicę do Nowogardu"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-05-02 20:09:38
Uczniowie Technikum Leśnego wzięli udział w kursie arborystycznym
W dniach 23-26 kwietnia 2018 roku sześcioro uczniów Technikum Leśnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach uczestniczyło w kursie arborystycznym organizowanym przez firmę ATJ s.c. w Poznaniu.

Uczestniczy kursu pod okiem instruktora - pana dr. inż. Marcina Włocha uzyskali podstawową wiedzę o sposobie wiązania węzłów, różnych sposobach wspinaczki w celu pielęgnacji i ścinki drzew. Po ukończeniu kursu wszyscy uczniowie podeszli do egzaminu, który zdali pozytywnie. Tym samym uczniowie nabyli nowe uprawnienia, które przydadzą się w przyszłej karierze zawodowej.

Kurs został zorganizowany w ramach projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

(kliknij na zdjęcia!)

dodano: 2018-04-11 07:41:41
Postępowanie Nr PGD/KP/003
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Dostawę czterech koni do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-01-22 12:34:45
Zapytanie ofertowe Nr 8/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Modernizację sali komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-01-17 09:24:18
Zapytanie ofertowe Nr 7/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-01-17 09:23:31
Zapytanie ofertowe Nr 6/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-01-05 08:38:16
Zapytanie ofertowe Nr 5/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji: "Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-01-05 08:37:13
Zapytanie ofertowe Nr 4/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji: "Księgową Projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-01-05 08:36:36
Zapytanie ofertowe Nr 3/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji: "Koordynatora Szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-01-05 08:35:53
Zapytanie ofertowe Nr 2/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji: "Asystenta Kierownika Projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-01-05 08:35:01
Zapytanie ofertowe Nr 1/ RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018
W związku z realizacją projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji: "Kierownika Projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach"
Pobierz zapytanie ofertowe:
dodano: 2018-01-02 09:17:12
Rusza nabór uczestników do projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie"
Rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
 
Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w dwóch zachodniopomorskich szkołach, umożliwiająca zwiększenie szans na skuteczne funkcjonowanie w procesie dalszej edukacji 60 uczniów oraz dostosowanie form, metod i warunków kształcenia do wymagań gospodarki i rynku pracy.
Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku dla 60 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach oraz 18 nauczycieli.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 
 Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w:
1. Sekretariacie szkoły, 
2. W biurze projektu (Starostwo Powiatowe, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski, pokój 11B),
3. Na stronie internetowej: www.powiatkamienski.pl www.zspbenice.pl
 
Pobierz dokumenty:
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia